FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313

 • Ad ID: 8289490

 • FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 jest fluoroproteinowym środkiem gaśniczym pianotwórczym, z dodatkiem substancji powierzchniowo-czynnych na bazie fluoru, przeznaczonym do wytwarzania piany ciężkiej. Hydrolizaty proteinowe, komponenty fluorowe oraz stabilizatory piany wchodzą w skład tego sprawdzonego i skutecznego środka pianotwórczego. Ze względu na niewielki udział substancji fluorowych środek ten stanowi ekonomiczną alternatywę wobec środków typu AFFF.
  Właściwości:
  Piana ciężka otrzymana ze środka FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 ma strukturę drobnych pęcherzyków, jest szczególnie ciężka i „wilgotna”. W praktyce właściwości te mają odzwierciedlenie w dużym zasięgu rzutu, dużej szybkości płynięcia, bardzo dobrych właściwościach chłodzących i działaniu uniemożliwiającym ponowny zapłon. Piana otrzymana ze środka FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 jest bardzo trwała wobec promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i podmuchów powietrza oraz paliw z niewielkim udziałem dodatków niszczących pianę, np. alkoholi, MTBE, estrów, itp. Dzięki użyciu środka FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
  Piana ma właściwości oleofobowe, tj. ma bardzo niewielkie właściwości emulgujące i w bardzo niewielkim stopniu nasiąka substancjami palnymi. To powoduje krótki czas utrzymywania się powstałych emulsji i dlatego nadaje się również do gaszenia metodą „sub surface”. Piana powstała z roztworu środka pianotwórczego doskonale schładza palący się materiał.
  FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 ze względu na zawarte w nim komponenty fluorowe odpowiada rozporządzeniu UE Nr 757/2010.
  Zastosowanie:
  FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 może być wykorzystywany przy pomocy wszystkich ruchomych i stacjonarnych urządzeń spieniających do wytwarzania piany ciężkiej, szczególnie przeciwko pożarom grupy B. Z uwagi na właściwości oleofobowe piana nadaje się również do gaszenia metodą „sub surface”.
  FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 dodaje się do wody gaśniczej w ilości 3%. Może być stosowany z wodą wodociągową, wodą morską i słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową (bez dodatku substancji niszczących pianę). FLUOR-SCHAUMGEIST® 3% F-15 #5313 znajduje zastosowanie zwłaszcza w przemyśle paliwowym, przemyśle chemicznym, jak również na lotniskach i w żegludze wodnej. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać normy DIN/VDE-0132.