MOUSSOL – APS 1/3 F-15 #3472

 • Ad ID: 4741484

 • MOUSSOL - APS 1/3 F-15 #3472
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 jest środkiem pianotwórczym typu AFFF-AR, charakteryzującym się odpornością na działanie alkoholi, który łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. W skład środka MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 wchodzą substancje tworzące film polimerowy, komponenty fluorowe tworzące film wodny, stabilizatory piany oraz środki zapobiegające zamarzaniu. Środek ten jest produktem, który częściowo produkowany jest z surowców naturalnych. MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 ze względu na zawarte w nim komponenty fluorowe odpowiada rozporządzeniu UE Nr 757/2010 (rozporządzenie POP).
  MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 nie zawiera związków silikonowych.
  Właściwości:
  MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 posiada bardzo dobre właściwości płynięcia, gaszenia i uniemożliwiające ponowny zapłon, zarówno przeciwko pożarom cieczy polarnych (mieszających się z wodą), silnie niszczących pianę, jak również węglowodorów niepolarnych (nie mieszających się z wodą). Film polimerowy w sposób szczególny stabilizuje pianę i tworzy pewną barierę wobec działania niszczącego pianę. Film polimerowy powstaje przy gaszeniu cieczy polarnych wskutek wzajemnego oddziaływania między cieczą polarną a pianą. Film wodny powstaje przy gaszeniu cieczy niepolarnych. Wytwarza się on z piany na palącym się materiale jako cienki, wodny film, który poprzedza pianę. Tworzenie filmu wodnego i zdolność płynięcia piany są wspomagane przez relatywnie krótki czas wykraplania piany, przez co czas gaszenia ulega skróceniu, a ognisko pożaru zostaje schłodzone. Dzięki komponentom tworzącym film wodny i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 gwarantuje szybki i długotrwały efekt gaszenia. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
  MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 jest odpowiedni szczególnie do stacjonarnych i mobilnych zastosowań w przemyśle chemicznym, naftowym, petrochemicznym oraz farmaceutycznym.
  Zastosowanie:
  MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 jest przeznaczony do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń spieniających (jak np. prądownice i wytwornice pianowe) do wytwarzania piany ciężkiej i średniej, przeciwko pożarom cieczy, szczególnie do gaszenia cieczy polarnych, produktów silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów oraz do gaszenia niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych. Wielkość domieszki do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 1% do gaszenia pożarów cieczy niepolarnych i 3% do gaszenia pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę. Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie środka MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic lub instalacji zraszaczy pianowych.
  Rozlane ciekłe chemikalia powinny być zapobiegawczo pokryte pianą, w celu ograniczenia emisji. Warstwa piany tłumi gazy i pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane przez łagodne podawanie piany, np. za pomocą wlewu pianowego lub pianowych blach kierunkowych (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”).
  Dozowanie wspomagane pompą pianową jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu jest ≤ 5°C. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka MOUSSOL®-APS 1/3 F-15 #3472 może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa (bez dodatku substancji niszczących pianę).
  W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać normy DIN/VDE-0132.