MOUSSOL – APS F-15 3×6

 • Ad ID: 2032486

 • MOUSSOL - APS F-15 3x6
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  MOUSSOL-APS F-15 3×6 jest środkiem pianotwórczym typu AFFF-AR, charakteryzującym się odpornością na działanie alkoholi, który łączy w sobie zalety środka pianotwórczego tworzącego film polimerowy oraz film wodny. W skład MOUSSOLu-APS F-15 3×6 wchodzą substancje powierzchniowo-czynne, substancje tworzące film wodny i film polimerowy, stabilizatory oraz środki zapobiegające zamarzaniu.
  Właściwości:
  MOUSSOL-APS F-15 3×6 jest pseudoplastycznym produktem, który jest odporny zarówno na ciecze polarne (mieszalne z wodą) jak również na ciecze niepolarne, np. węglowodory. Relatywnie krótki czas wykraplania 50% piany wspomaga tworzenie filmu i zdolność płynięcia piany ciężkiej, przez co czas gaszenia ulega skróceniu a ognisko pożaru zostaje schłodzone. MOUSSOL-APS F-15 3×6 spienia się bardzo dobrze i dlatego doskonale nadaje się do wytwarzania piany średniej. Dzięki zawartości komponentów tworzących film wodny MOUSSOL-APS F-15 3×6 może być zastosowany również jako niespieniony wodny roztwór, na przykład na produkty naftowe oraz w instalacjach gaśniczych pianowych tryskaczowych i zraszaczowych. Na węglowodorach polarnych mieszalnych z wodą film polimerowy tworzy pewną barierę wobec działania chemikaliów niszczących pianę. Dzięki komponentom tworzącym film i uniemożliwiającym ponowny zapłon MOUSSOL-APS F-15 3×6 gwarantuje szybki i długotrwały efekt gaszenia. Niebezpieczeństwo ponownego zapłonu już ugaszonego ogniska pożaru jest znacznie zmniejszone.
  Zastosowanie:
  MOUSSOL-APS F-15 3×6 przeznaczony jest do stosowania przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej i średniej przeciwko pożarom grupy A i B, szczególnie do zwalczania pożarów cieczy polarnych, silnie niszczących pianę, np. alkoholi, ketonów, estrów, oraz do niepolarnych węglowodorów, np. produktów naftowych. Domieszka do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 3% do zwalczania pożarów niepolarnych węglowodorów oraz 6% dla cieczy polarnych, silnie niszczących pianę. Substancje fluorowe tworzące film wodny pozwalają na stosowanie środka MOUSSOL-APS F-15 3×6 jako niespienionego roztworu na niepolarne węglowodory. Gaszenie można przeprowadzać przy pomocy działek wodnych, prądownic oraz instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych. Wypływające chemikalia powinny być, również w celu uniemożliwienia emisji, zapobiegawczo pokryte pianą. Warstwa piany tłumi pary oraz uniemożliwia ich zapłon. W celu uzyskania optymalnego efektu gaszenia pożary cieczy polarnych powinny być zwalczane łagodnym podawaniem piany, np. za pomocą kolanka wylewowego lub ekranów z blachy (patrz karta informacyjna TM 037 „Gaszenie pożarów alkoholi”). Do tego celu szczególnie nadaje się piana średnia.
  Dozowanie wspomagane pompą jest wymagane wówczas, gdy temperatura koncentratu spadnie poniżej 0°C. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka MOUSSOL-APS F-15 3×6 może być stosowana również woda morska i słonawa oraz uzdatniona woda przemysłowa. W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).