SCHAUMGEIST 6%

 • Ad ID: 1231498

 • SCHAUMGEIST 6%
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  SCHAUMGEIST 6% jest proteinowym środkiem pianotwórczym przeznaczonym do wytwarzania piany ciężkiej, którego bazą są naturalne surowce białkowe, stabilizatory piany oraz środki przeciw zamarzaniu. Zwarta struktura i długa żywotność piany cechują ten wypróbowany od wielu dziesiątek lat środek pianotwórczy.
  Właściwości:
  Piana ciężka uzyskana ze środka SCHAUMGEIST 6% płynie szybko, dobrze przylega, przez długi czas gazoszczelnie pokrywa palące się substancje, jest trwała, ognioodporna i żaroodporna, gasi pewnie oraz uniemożliwia ponowny zapłon.
  Z uwagi na zwartą strukturę piana powstała ze środka SCHAUMGEIST 6% stosowana jest także zapobiegawczo w celu zmniejszenia emisji w wypadku wycieków cieczy palnych.
  Zastosowanie:
  SCHAUMGEIST 6% przeznaczony jest do użycia przy pomocy wszystkich ruchomych i stacjonarnych urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej przeciwko pożarom grup A i B. Wielkość domieszki do wody gaśniczej (stężenie) wynosi 6%. Oprócz wody wodociągowej do spieniania środka SCHAUMGEIST 6% może być stosowana również woda morska, słonawa oraz uzdatniona woda wodociągowa.
  SCHAUMGEIST 6% znajduje zastosowanie zwłaszcza w przemyśle naftowym, na tankowcach i do pokrywania pianą pasów startowych na lotniskach itp.
  W przypadku akcji gaśniczych w obecności instalacji elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).