STHAMEX®-class-A

 • Ad ID: 3235502

 • STHAMEX®-class-A
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  STHAMEX®-class-A jest silnie stężonym, syntetycznym środkiem pianotwórczym, którego skład oparty jest na specjalnych substancjach powierzchniowo czynnych. Szczególna kombinacja środków powierzchniowo czynnych (na bazie naturalnych surowców), stabilizatorów piany oraz środków zapobiegających zamarzaniu cechuje skład tego wydajnego środka gaśniczego. Szczególnie niewielkie porcje domieszki umożliwiają wzrost możliwości taktycznego użycia tego środka pianotwórczego.
  Właściwości:
  STHAMEX®-class-A wnika w powierzchnię palącego się materiału szybciej niż zwykłe środki pianotwórcze i uzyskuje w ten sposób doskonały efekt chłodzenia i gaszenia. Efekt zwilżania i gaszenia jest szczególnie wysoki podczas stosowania środka STHAMEX®-class-A jako środka zwilżającego i w metodzie gaszenia CAFS. Przez zastosowanie w tej metodzie spieniania sprężonym powietrzem uzyskiwana jest wysoka jakość piany. Piana ma strukturę bardzo drobnych pęcherzyków i jest trwała. Długo utrzymuje się na gaszonych materiałach (ciałach stałych) i równomiernie przekazuje roztwór środka pianotwórczego na jego powierzchnię, który długotrwale izoluje przed promieniowaniem cieplnym.
  Roztwór nieprzerwanie wnika w palący się materiał, trwale zwilża jego powierzchnię i nie spływa z niej natychmiast, jak dzieje się to w przypadku wody. Dzięki równomiernemu odparowywaniu środka gaśniczego efekt chłodzenia jest lepszy. Efektywność użytego roztworu środka gaśniczego zwiększa się w porównaniu z wodą 7-8-krotnie. Przy stosowaniu wewnątrz budynków szkody spowodowane gaszeniem pianą uzyskaną ze STHAMEXu®-class-A w porównaniu z gaszeniem wodą gaśniczą będą znacznie zmniejszone.
  STHAMEX®-class-A nie zawiera fluoru i silikonu.
  Dla jednoznacznego odróżnienia od innych środków pianotwórczych STHAMEX®-class-A jest zabarwiony na kolor niebieski.
  Zastosowanie:
  STHAMEX®-class-A jest stosowany do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej oraz jako środek zwilżający przy użyciu wszystkich dostępnych prądownic, wytwornic i generatorów, a także urządzeń gaśniczych do gaszenia pod wysokim ciśnieniem oraz pianowych urządzeń gaśniczych na sprężone powietrze (metoda CAFS), do zwalczania pożarów grupy A i B. Do stosowania jako środek zwilżający służą dostępne na rynku prądownice. Nadaje się również do gaszenia pożarów lasów, także z powietrza.
  Domieszka STHAMEXu®-class-A w ilości 0,1% objętości do wody gaśniczej zalecana jest w celu zastosowania go jako środka zwilżającego. Dodatek STHAMEXu®-class-A do wody gaśniczej w ilości 0,3% objętości służy do wytwarzania piany ciężkiej przy pożarach ciał stałych, a domieszka 0,5% ÷ 1% objętości służy do wytwarzania piany średniej i ciężkiej – do gaszenia pożarów cieczy niepolarnych. Niewielkie domieszki środka dają mokrą, płynną pianę, większe porcje – pianę o zwiększonej sztywności, dobrze przyczepną i izolującą.
  Podczas stosowania w urządzeniach CAFS stosunek powietrza do roztworu środka pianotwórczego jest decydujący dla jakości wytwarzanej piany ciężkiej. Niewielkie ilości powietrza dają w efekcie wilgotną pianę, a większe ilości powietrza – suchą pianę.
  Ze względu na stosowane niewielkie stężenie (koncentrację) środka STHAMEX®-class-A, do tworzenia zapasu materiałowego potrzebne są niewielkie powierzchnie i zbiorniki.
  W przypadku działań gaśniczych w obecności instalacji i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).