STHAMEX® f-15

 • Ad ID: 4444508

 • STHAMEX® f-15
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  STHAMEX® f-15 jest syntetycznym środkiem gaśniczym pianotwórczym, wyprodukowanym na bazie substancji powierzchniowo czynnych. Szczególna kombinacja środków powierzchniowo czynnych, stabilizatorów piany oraz środków zapobiegających zamarzaniu cechuje skład tego wydajnego środka gaśniczego.
  Właściwości:
  STHAMEX® f-15 bardzo dobrze się spienia. W zależności od stosunku między roztworem środka a powietrzem wytwarzana jest mokra i płynna piana ciężka, piana średnia lub piana lekka. Piana powstała ze środka STHAMEX® f-15 gasi pewnie i gazoszczelnie pokrywa pożary, jest niewrażliwa i odporna na działanie promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i fal powietrza. Zmniejsza to niebezpieczeństwo ponownego zapłonu. STHAMEX® f-15 znacznie obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu nadaje się także doskonale jako środek zwilżający. STHAMEX® f-15 nie zawiera silikonu.
  Zastosowanie:
  STHAMEX® f-15 jest stosowany do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej przy pomocy wszystkich dostępnych urządzeń, do gaszenia pożarów grup A i B. Wypływające, lekko gazujące ciecze mogą być zapobiegawczo pokryte pianą w celu powstrzymania niebezpiecznych emisji, a następnie bezpiecznie usunięte. Wielkość domieszki do wody gaśniczej może wahać się między 2% i 3%, zależnie od rodzaju zastosowania. W przypadku użycia środka STHAMEX® f-15 jako środka zwilżającego, np. do gaszenia trudnych do zwilżania materiałów, jak bawełna, węgiel brunatny, pył węglowy itp., zaleca się wielkość domieszki od 0,3% do 1,0%. STHAMEX® f-15 może być stosowany z wodą wodociągową, morską, słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową.
  Piana ciężka i średnia wytworzona ze środka STHAMEX® f-15 służy do zwalczania pożarów zarówno na wolnym powietrzu, jak i w budynkach oraz na statkach.
  Pianę lekką wykorzystuje się do wypełniania pomieszczeń i do wypierania wybuchowych mieszanek gazowych ze zbiorników, sklepień, wykopów dla rurociągów itd.
  W przypadku gaszenia pożarów w obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).