STHAMEX K 1%

 • Ad ID: 8139510

 • STHAMEX K 1%
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka produktu:
  STHAMEX K 1% jest silnie stężonym, syntetycznym środkiem pianotwórczym, którego skład oparty jest na specjalnych substancjach powierzchniowo czynnych. Szczególna kombinacja środków powierzchniowo czynnych, stabilizatorów piany oraz środków zapobiegających zamarzaniu cechuje skład tego wydajnego środka gaśniczego.
  Właściwości: STHAMEX K 1% spienia się bardzo dobrze. W zależności od stosunku między wodnym roztworem środka pianotwórczego i powietrzem wytwarzana jest mokra i płynna piana ciężka, piana średnia lub piana lekka.
  Piana powstała ze środka STHAMEX K 1% gasi pewnie, pokrywa gazoszczelnie obszary objęte pożarem, jest niewrażliwa i trwała wobec promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i fal powietrza. Dzięki temu znacznie zmniejsza się niebezpieczeństwo ponownego zapłonu.
  STHAMEX K 1% wyraźnie obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu jest także znakomitym środkiem zwilżającym. STHAMEX K 1% nie zawiera silikonu.
  STHAMEX K 1% odpowiada wymogom normy PN EN 1568 cz. 1 i 3.
  Zastosowanie: STHAMEX K 1% stosuje się do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku instalacji pianowych i urządzeń pianowych, przeciwko pożarom grup A i B.
  Wypływające, lekko gazujące ciecze mogą być zapobiegawczo pokryte pianą w celu obniżenia niebezpiecznych emisji, a następnie bezpiecznie usunięte. Koncentrat jest dodawany do wody gaśniczej w ilości 1%.
  W przypadku stosowania STHAMEXu K 1% jako środka zwilżającego, np. do gaszenia trudnych do zwilżania materiałów jak: bawełna, węgiel brunatny, pył węglowy itp., domieszka wynosi ok. 0,1%.
  STHAMEX K 1% może być stosowany z wodą wodociągową, morską, słonawą, jak również uzdatnioną wodą przemysłową. Piana ciężka i średnia wytworzona ze środka STHAMEX K 1% służy do zwalczania pożarów zarówno na zewnątrz, jak i w budynkach i na statkach. Pianę lekką wykorzystuje się do wypełniania pomieszczeń i do wypierania wybuchowych mieszanin gazowych ze zbiorników, sklepień, wykopów dla rurociągów itd.
  Ze względu na stosowane niewielkie stężenie (koncentrację) środka STHAMEX K 1%, do tworzenia zapasu materiałowego potrzebne są niewielkie powierzchnie i zbiorniki.
  W obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odnośnej normy VDE (DIN/VDE-0132).