STHAMEX-SV

 • Ad ID: 1327506

 • STHAMEX-SV
 • Cze 22

  Contact Seller

  Classified Description

  Charakterystyka
  produktu: STHAMEX-SV jest nowoczesnym syntetycznym, uniwersalnym środkiem gaśniczym pianotwórczym. Jest wyprodukowany na bazie substancji powierzchniowo-czynnych w połączeniu ze stabilizatorami, środkami konserwującymi i środkami zapobiegającymi zamarzaniu.
  Właściwości: STHAMEX-SV nadaje się do gaszenia pożarów grupy A i B w każdym zakresie spienienia /piana ciężka, średnia i lekka/, jak również do stosowania profilaktycznego, np. do zmniejszenia emisji wyciekających, lekko gazujących cieczy.
  STHAMEX-SV obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu nadaje się także doskonale jako środek zwilżający.
  Płynna piana gasi pewnie, gazoszczelnie pokrywa pożary, jest niewrażliwa i odporna na działanie promieniowania cieplnego, gazów pożarowych i fal powietrza. Zmniejsza to niebezpieczeństwo ponownego zapłonu.
  STHAMEX-SV odpowiada wymogom PN-EN 1568-2:2008.
  Zastosowanie: STHAMEX-SV może być stosowany przy pomocy wszystkich urządzeń do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej.
  STHAMEX-SV miesza się z wodą gaśniczą zależnie od rodzaju zastosowania w różnych proporcjach (od 0,5 do 3,0%).
  Piana ciężka i średnia stosowana jest głównie przy gaszeniu pożarów na wolnym powietrzu, w budynkach, na statkach.
  Pianę lekką wykorzystuje się do wypełniania pomieszczeń i do wypierania wybuchowych mieszanek gazowych ze zbiorników, rurociągów itd.
  Do gaszenia trudnych do zwilżania materiałów, np. bawełny, węgla brunatnego, pyłu węglowego itp. STHAMEX-SV dodawany jest do wody jako środek zwilżający.
  W obecności urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich przepisów.
  STHAMEX-SV może być stosowany z wodą wodociągową, wodą morską, jak również uzdatnioną wodą przemysłową.