Nagrzewnice olejowe powietrza z odprowadzeniem spalin